Európalánta Közhasznú Egyesület

2010 májusában szakemberekből valamint érintett kisgyerekes szülők összefogásával alakult meg az Európalánta Közhasznú Egyesület azzal a céllal, hogy a másság elfogadásával – legyen szó vallási, etnikai, egészségügyi, faji különbségről – egy jobb, szerethetőbb világot hozzunk létre, melyben a tudatos, felelősségteljes emberek játsszák a központi szerepet.

Az Európalánta Egyesület abból a gondolatból született meg, hogy a változás apró lépésekkel, kitartó munkával érhető el. Mint gondos és céltudatos kertészek: egészséges, apró gondolat-palántákat ültetünk el, melyeknek gyümölcsét nem csak maguknak, hanem a jövő nemzedékei számára is neveljük, gondozzuk.

Rövidtávon olyan akciótervek és projektek lebonyolítását tűztük ki célul, melyekben a fiatal – elsősorban az óvodás és kisiskolás - generációt szólítjuk meg, és próbálunk olyan eszközöket, lehetőségeket a rendelkezésükre bocsátani, amivel maguk is öntevékeny részesei lehetnek a saját jövőjük és a társadalmi szerepük alakításában.

Az egyesület három területen szólítja meg ezt a korosztályt:

Tudatos társadalom - Csak tudatosan!

A tudatos társadalom tagjai tisztában vannak jogaikkal, lehetőségeikkel, és tudatában vannak saját felelősségüknek is. A valódi tudatosság két irányú: nem csak elvárásai vannak egy tudatos állampolgárnak, hanem a kötelességeinek is megfelel. A tudatos társadalom tagjai képesek mind a két irányba kritikusan gondolkodni: egyfelől tudatában vannak egyéni felelősségüknek a fenntarthatóság megvalósításában, szokásaik megváltoztathatóságában, másfelől tiszteletben tartják és elismerik az emberi alapjogokat.

Tolerancia-nevelés

Tolerancia, kultúrák közötti megértés, hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatására….

A nyitottság, a mások felé megőrzött kíváncsiság nem csak sokszínűvé varázsolja a világot, de erőssé is teszi az azt létrehozó társadalmat. Ezért fontos, hogy a jövő nemzedékében tudatosítsuk az odafigyelést, a segítségnyújtást a kisebbségi csoportok, a hátrányos helyzetűek vagy a fogyatékkal élők felé. Kirekesztés helyett, elfogadás és nyitottság!

E program egyik eleme a www.koraifejlesztes.info– ahol azon szülők és hozzátartozók találhatnak segítséget, akik gyermekük mozgásának fejlődésében, a külvilág észlelésében, érzelmi reakcióiban időbeli lemaradást, az átlagtól eltérő formákat, megoldásokat, furcsaságot tapasztalnak.

Környezettudatos gondolkodás

Szelektív hulladékgyűjtés, napelem, víz takarékosság, bio üzemanyag….

A környezettudatos gondolkodás nem csak a Föld megóvása, megőrzése érdekében fontos. Amennyiben feléljük világunk természeti kincseit, visszaélünk környezeti adottságaival a saját életterünket pusztítjuk el. Bolygónk megóvása, valójában az emberiség megóvása. Ezért fontos, hogy legyenek olyan programok, melyek erre hívják fel a figyelmet, ennek lehetőségeit, módjait tudatosítja az állampolgárokban, akár már óvodás korban.

A "Bábozd Zöldre az Otthonod" Környezeti Nevelési Program az Európai Unió támogatásával kisgyerekeknek és óvodapedagógusoknak szóló olyan programsorozat, amelynek célja a környezettudatos életmód alapelveinek közvetítése. A zöld gondolatok átadására született meg Mimó és Csipek, a két jó barát, akik az óvodásokkal együtt tanulják a környezettudatosságot.

Székhely: 2120 Dunakeszi Ferenc u. 1. adószám: 18026827-1-13 bankszámlaszám: 10700244-22571203-51100005